Písčité pobřeží

Bulharsko:
Černé moře

Historie Bulharska

Bulharské dějiny jsou opravdu zajímavou kapitolou, a tak by byla škoda si o nich něco nepovědět a nepoznat historický vývoj celé země.

Budova v Bulharsku

První zmínka z území dnešního Bulharska se týká kmene Thráků, po nichž následovaly od 8. století před našim letopočtem početné řecké osady. Čtyři staletí poté se území Bulharska stalo součástí říše Alexandra Velikého, který je znám také pod jménem Alexandr Makedonský. Několik let po údajném narození Ježíše se země stala součástí Římské říše a v 6. století do země vstoupili první Slované. Rok 681 je pro Bulhary významným datem, protože vznikl takzvaný První bulharský stát. 9. století přineslo pro obyvatele státu významný zlom, protože Bulhaři přijali křesťanství, se kterým je i nyní spjato velké množství Bulharů. Roku 1018 ale bulharský stát zanikl a území opět spadalo pod cizí nadvládu, konkrétně se stalo součástí Byzantské říše. Další zlom v dějinách Bulharska nastal roku 1185, kdy vznikl Druhý bulharský stát po povstání tří bratrů Asena, Petra a Kalojana. Centrum Druhého státu se nacházelo ve městě Velký Tarnov a tito tři bratři se stali panovníky. Existence státu netrvala však nijak dlouho, protože roku 1396 bylo Bulharsko začleněno pod Osmanskou říši na dlouhých pět století.

Cesta do Evropské unie

Na lepší časy začalo svítat v 18. století, kdy proběhlo bulharské národní obrození. Touha po vlastním státu a používání jazyka byla obrovská po celé zemi. I přes potlačená povstání vzniká roku 1878 Bulharské knížectví a přesně 30 let poté je vyhlášena nezávislost Bulharska na Osmanské říši. Toto prohlášení proběhlo ve Velikém Tarnovu 22. září roku 1908. Několik let poté se Bulharsko zapojuje do první balkánské války. Na začátku 1. světové války se Bulhaři tvářili neutrálně, ale poté se přidali na stranu Rakouska-Uherska. Vše ale skončilo špatně a Bulharsko navíc přichází o přístup k Egejskému moři a může jen litovat vstupu do války roku 1915.

Stejně jako za 1. světové války tak i na počátku 2. světové války vykazuje Bulharsko neutralitu, ale pod tlakem se musí přidat na stranu Německa. Po obsazení země roku 1944 Sovětským svazem se ale přidává celá země ke spojeneckým silám a po konci války je v referendu zrušeno carství. Až do roku 1989 je ale země stejně jako Česká republika součástí východního bloku a musí plnit rozkazy z Moskvy. Po pádu SSSR se v zemi začíná rozvíjet demokratický režim. Roku 2004 vstupuje země do NATO a o tři roky později (2007) do Evropské unie.

- Vybrat zájezd do Bulharska -

Užitečné údaje:

Bulharsko se nachází v jihovýchodní části Balkánského poloostrova na pobřeží Černého moře. Na celkové rozloze 110 994 km² žije více než 7,2 milionu obyvatel. Celých 60% z nich tvoří ateisté nebo lidé bez vyznání. Hlavním městem je Sofija. Země je členem Evropské unie. Bulharskou měnou je lev (BGN). Úředním jazykem je bulharština.

Dále doporučujeme:

Chystáte se na dovolenou k moři? Nabídka nejrůznějších zájezdů je opravdu široká. Mezi jedny z nejoblíbenějších patří zájezd do Chorvatska, které nabízí dostupnou relaxaci u průzračného Jadranu, zájezd do Itálie, která je zárukou bohatého vyžití nebo třeba zájezd do Turecka, které nabízí dostupnou exotiku a nevšední zážitky.